Gryningen

Välkommen till vår hemsida

Vi är en barn och ungdomsteater i Motala. Vi har varit igång sedan 1982 då Hans Isacsson bildade föreningen.

Du kan läsa mer om oss på länken “Om oss”.

Vill du kontakta oss så har du information på “kontakt-länken”.

 

 

Närmast under hösten.

Förutom våra gruppavslutningar i december har vi

3 december - HAMNEN

10/11 december Charlottenborgs slott - Julpjäsen

Första pjäsen på teatern för Södras lågst.

BILDEN UNDER ÄR TAGEN AV HASSE.

ÄR DET SPÖKET?

 

Två nya grupper

Tack vare vår kommuns satsning på vår verksamhet genom att ge oss nya lokaler har vi kunnat öppna två nya grupper. Det är barn från årskurs tre som bildar en grupp på torsdagar och en grupp på tisdagar. Även nya ledare har tillkommit.

 

Vår nya teater klar.

Efter att kommunen rivit vår älskade barack erbjöd man oss nya lokaler i ett hus vid Södra skolan kallat x- huset. Man lät renovera alla lokaler och plötsligt hade vi det superflott. Under hela sommaren var Hasse där och byggde upp en ny teaterscen som vi nu härjar i.

SENASTE NYTT

Veckans bilder

barn & ungdomsteater Gryningen

Välkommen till vår hemsida

Vi är en barn och ungdomsteater i Motala. Vi har varit igång sedan 1982 då Hans Isacsson bildade föreningen.

Du kan läsa mer om oss på länken “Om oss”.

Vill du kontakta oss så har du information på “kontakt- länken”.

 

 

Närmast under hösten.

Förutom våra gruppavslutningar i december har vi

3 december - HAMNEN

10/11 december Charlottenborgs slott - Julpjäsen

Första pjäsen på teatern för Södras lågst.

BILDEN UNDER ÄR TAGEN AV HASSE.

ÄR DET SPÖKET?

 

Två nya grupper

Tack vare vår kommuns satsning på vår verksamhet genom att ge oss nya lokaler har vi kunnat öppna två nya grupper. Det är barn från årskurs tre som bildar en grupp på torsdagar och en grupp på tisdagar. Även nya ledare har tillkommit.

 

Vår nya teater klar.

Efter att kommunen rivit vår älskade barack erbjöd man oss nya lokaler i ett hus vid Södra skolan kallat x- huset. Man lät renovera alla lokaler och plötsligt hade vi det superflott. Under hela sommaren var Hasse där och byggde upp en ny teaterscen som vi nu härjar i.

SENASTE NYTT

Veckans bilder

Gryningen

Välkommen till vår hemsida

Vi är en barn och ungdomsteater i Motala. Vi har varit igång sedan 1982 då Hans Isacsson bildade föreningen.

Du kan läsa mer om oss på länken “Om oss”.

Vill du kontakta oss så har du information på “kontakt-länken”.

 

 

Närmast under hösten.

Förutom våra gruppavslutningar i december har vi

3 december - HAMNEN

10/11 december Charlottenborgs slott - Julpjäsen

Första pjäsen på teatern för Södras lågst.

BILDEN UNDER ÄR TAGEN AV HASSE.

ÄR DET SPÖKET?

 

Två nya grupper

Tack vare vår kommuns satsning på vår verksamhet genom att ge oss nya lokaler har vi kunnat öppna två nya grupper. Det är barn från årskurs tre som bildar en grupp på torsdagar och en grupp på tisdagar. Även nya ledare har tillkommit.

 

Vår nya teater klar.

Efter att kommunen rivit vår älskade barack erbjöd man oss nya lokaler i ett hus vid Södra skolan kallat x-huset. Man lät renovera alla lokaler och plötsligt hade vi det superflott. Under hela sommaren var Hasse där och byggde upp en ny teaterscen som vi nu härjar i.

SENASTE NYTT

Veckans bilder

Ordbajs