Info - Gryningens hemsida

Gryningen
barn & ungdomsteater
Till innehåll
kommer!
Aktuellt
SNART!
NY PODD
Vi kan...
spela teater med och utan musik för barn, barnfamiljer och vi har även ett underhållningsprogram.
Spöket
En bild från Charlottenborgs slott i Motala.
Uppvärmning
Det gäller att vara mjuk innan föreställning
Scenografibygge
Det gäller att prova scenografin så den håller
VIKTIG!
Med tanke på rådande corona kan vi inte ta mot besök. Vi kör våra grupper som vanligt men med Folkhälsomyndighetens rekommendation.
Vår, så omtyckta, Majpjäs får skjutas på framtiden. Vi räknar dock med att ha alla våra gruppavslutningar till jul.


Till föräldrar...
Tänk på, om du/ni har ett barn i någon av våra grupper, att INTE skicka barnet till teatern om han/hon har minsta känning av sjukdom. Med tanke på Coronan. Vi har handsprit på teatern. Dessutom är vi tacksamma om ni lämnar av barnet utanför teatern när ni kommer. Allt för att försöka hindra smittspridning. Tack.
Skicka gärna ett mail om du har frågor eller förslag.

hans.isacsson@gryningen.se
Lördagsöppet?
Vi har då och då pratat om en "Öppet-hus-tid". Förslag har då kommit LÖRDAGAR mellan 14.00 och 16.00.
Vill du deltaga. Vi tänker oss att fika, städa lite, bygga scenografi o.dyl.
Har du intresse eller idèer omkring det här så hör av dig.


Coronatiden
Som du säkert hört ligger all kultur illa till i dessa tider. Många går på knäna och en del får till och med lämna sitt yrke inom kulturen.
Vi har också drabbats hårt med uteblivna inkomster från arrangemang i form av bidrag och entrèer.
Kan du stödja oss så är vårt BG : 417 - 6624 eller swish till kassören Hans Isacsson 0708 621871.
TACK
Till sist
Vi tänker inte lägga oss trots eländiga tider utan ser framåt med tanke att starta nya grupper.
Så har du intresse av att börja så hör av dig.


INFO

Vi har åter öppnat vår teater efter coronan.
Created with WebSite X5
Gryningen
Tillbaka till innehåll