Gryningen

Vi ger fantasin vingar.
Till innehåll
AUGUSTI DEN 8,de OCH 10,de klockan 18.30 på
Övralid
Spelar Gryningen barn & ungdomsteater..."Landet Lajsputta"
en berättelse om Verner von Heidenstams barndom

Hasse tänker i "Hasses blog". (längst ut till höger i menyraden)

Välkommen till GRYNINGENbarn & ungdomsteater

VÅRT SENASTE PROJEKT
3 Härliga dagar på Folkets Hus i Motala
För fullsatta hus spelade vi 9 föreställningar för kommunens
skolor. PJäsen hette "Guldklimpens förbannelse"
Maj den 27/5 - 28/5 - 29/5                                                             
VI ÄR

Vi är en barn och ungdomsteater i Motala som funnits sedan 1982. Vi har mycket stor erfarenhet av barn och ungdomsteater. För utom alla otaliga framträdanden vi gjort både i landet och utanför har vi turnerat med Riksteater i olika projekt samt haft ett samarbete med Östgötateatern och film och teatergymnasiet i Norrköping. Även om det inte är vårt syfte har det kommit både tv-producenter, ljud/ljus ansvariga, skådespelare och annat scenfolk ur vår teater. Men vår egentliga uppgift är att kunna erbjuda Motala kommun med omnejds ungdommar en proffsig miljö att utveckla sina teatertankar.
KONTAKTA OSS HÄR

Följ oss på ...

Majpjäsen! Vad är det?
Varje år sedan lång tid tillbaka har Hasse (teaterns grundare och ledare) skrivit en ny pjäs med musik som han spelar in i sin studio.
Den spelas sedan upp för Motala kommuns skolor, låg- och mellanstadie, på Folkets Hus.   


MAJPJÄSEN - Maj 2019                                                                 

Årets Majpjäs hette  Guldklimpens förbannelse
2000 såg den på Motala Folkets Hus
Pjäsen är skriven av Hans Isacsson


Vill du veta mer om den så finns det mer ...

Tillbaka till innehåll